top of page

Corona Toolbox : Safety Assurance System Corona

De Coronatoolbox maakt gebruik van het eigen ontwikkelde SASC programma om op systematische wijze een aangepaste aanpak te bieden voor uw onderneming - zowel de eenmanszaak, school, kantoor, KMO, winkel (keten),bouw- of productiebedrijf
 Coronatoolbox Dossier
Plaatsen signalisatie
Verkeersstromen 

Centraal in het SASC staat het Corontoolbox dossier. Dit dossier bevat alle informatie over uw bedrijf die noodzakelijk is om tot een coherent plan van aanpak te komen.
Dit plan, uw CORONAGIDS, wordt de leidraad voor alle acties in uw bedrijf in het kader van de bestrijding van het Corona-virus.
Elk bedrijf zal een Coronagids moeten opmaken.

Het dossier bevat  alle informatie zoals gevraagd  door de Economic Risk Management Group, samengevat in 12 hoofdstukken.

Daarnaast wordt in uw onderneming een Corona Safe Team opgericht, om in samenwerking met OCVT de plannen uit te voeren en te monitoren.

 

In uitvoering van het organisatieplan en het circulatieplan kan OCVT instaan voor het aanbrengen van  de nodige signalisatie.

Wandelpaden, verplichte wachtstroken, wandelrichtingen, afbakening van werkplaatsen, wachtplaatsen aan kassa, laad en losplaatsen in een bedrijf of op een werf, ... .... 

De signalisatie houdt ook de informatieborden inzake  social distance, wassen van de handen, dragen van mondmaskers etc..

De meeste borden, stickers en signalistiemateriaal is uit stock leverbaar.

 

In winkels of in bedrijven waar veel mensen rondwandelen, kan het noodzakelijk zijn om een  circulatieplan uit te werken en in te voeren.
Ook op werven kan het invoeren van een circulatieplan veel problemen voorkomen.

Dergelijk plan voorziet in een veilige verkeersstroom voor zowel de goederen als de mensen die in het bedrijf aanwezig zijn, met respect voor de wettelijke normen. Een belangrijk facet is onder andere beperken van het aantal klanten of medewerkers in een beperkte ruimte.

OCVT kan deze plannen opmaken en uitvoeren binnen het kader van het
SASC-dossier.


Ook het aanbrengen van de (vloer)signalisatie, telsystemen etc.  kan door ons eigen team worden uitgevoerd. 

Vorming/opleiding

Het louter opstellen van een plan op zich is niet voldoende. De concrete uitvoering van de maatregelen door uw medewerkers/ leveranciers/klanten vereist een duidelijk instructie.

OCVT voorziet in het SASC voldoende vormingsmomenten voor uw medewerkers zodat de maatregelen klaar en duidelijk zijn voor iedereen. Voor klanten en leveranciers voorzien we duidelijke pancartes en instructiefiches, zodat ook zij correct geinformeerd worden over hun verplichtingen in uw onderneming

Uiteraard wordt er permanent gemonitord om na te gaan of de maatregelen worden opgevolgd. Waar nodig sturen we bij door extra vorming of door individuele remediëring.

 

 

Tijdelijke maatregelen

Sommige maatregelen zijn van lange duur, andere zaken zullen slecht tijdelijk nodig zijn.

Elk SASC dossier maakt een overzicht van de maatregelen die slecht tijdelijk zijn, zodat deze met minimale kosten kunnen aangebracht worden.

Eens de maatregelen versoepelen of wegvallen, kunnen de tijdelijke installaties of signalisaties worden verwijderd zonder schade aan uw installaties.

Tools social distance

Een van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen is het bewaren van de social distance.

Voor zoveel als mogelijk moet een afstand van 1.5m worden gerespecteerd tussen mensen in eenzelfde ruimte of op een werf.

Dit is niet altijd mogelijk. De wet voorziet in een aantal hulpmiddelen om alsnog te voldoen aan de social distance maatregel (o.a. plaatsen van plexi).

Voor elke situatie bekijken we welke maatregelen er kunnen genomen worden om binnen de wettelijke bepalingen veilig te kunnen werken.

Alle maatregelen worden uiteraard opgenomen in het SASC plan en uw bedrijfs CORONAGIDS.

 

bottom of page